dnes je 12.7.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 154/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetikeGarancia

9.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. júla je účinná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. Návrh vyhlášky bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocnením ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podrobnosti k vyhláške č. 147/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstveGarancia

3.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom novej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve, je v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami v § 40 ods. 1 zákona o regulácii ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podrobnosti k vyhláške č. 146/2024 Z. z. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtuGarancia

2.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Potreba vypracovania návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu vyplynula z dôvodu prijatia zákona č. 363/2022 ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Mesto Humenné má nástroje na systémové riešenie situácie s dodávateľom teplaGarancia

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na spoločnom rokovaní s primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom informovalo o krokoch, ktoré po schválení novej legislatívy môže mesto Humenné vykonať na riešenie situácie s dodávateľom tepla a teplej vody. Mesto môže začať konať v záujme obnovenia štandardných vzťahov ...

Projekt Zelená domácnostiam bude spravodlivejší. V Zelenej solidarite prinesieme podporu nízkopríjmovým domácnostiam až vo výške 90 % oprávnených nákladovGarancia

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Ministerstvo hospodárstva (MH) upraví projekt Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory či fotovoltické panely tak, aby bol spravodlivejší. Predchádzajúcou vládou SR garantovaný podiel ...

Výklad k zákonu č. 143/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviachGarancia

1.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je na základe skúseností z aplikačnej praxe úprava vybraných ustanovení: zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ministerstvo hospodárstva SR podporí výrobu a uskladnenie vodíka zo zelenej energie - spustená je ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SRGarancia

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci oblasti Zelená ekonomika podporí Ministerstvo hospodárstva SR výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vrátane  jeho uskladnenia. Z prostriedkov Európskej únie ...

Projekt LIFE LEAPto11 pomôže zlepšiť energetickú efektívnosť v priemysle a v podnikochGarancia

1.7.2024, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

... Národné energetické agentúry desiatich členských štátov spustili iniciatívu na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle a v podnikoch. Prostredníctvom medzinárodného projektu LIFE LEAPto11 chcú posilniť udržateľnosť energetických auditov a systémov energetického manažérstva (EnMS). Národné ...

Na Slovensko prichádza druhá najvyššia investícia v histórií v hodnote 1,2 miliardy eur. Zameria sa na výrobu batérií.Garancia

1.7.2024, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Slovensko získalo ďalšiu významnú investíciu v oblasti elektromobility. Spoločný podnik čínskej skupiny Gotion a slovenskej spoločnosti InoBat plánuje vybudovať závod na výrobu batérií pre elektromobily v regióne Dolnej Nitry. Plánovaná investícia do výstavby závodu v Šuranoch dosahuje spolu až 1,2 miliardy ...

Podrobnosti k vyhláške č. 141/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikeGarancia

28.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S účinnosťou od 1. júla 2024 dochádza k novelizácii vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z. , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, a to na základe ustanovenia § 40 ods. 1 písm. c), e), g) až i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.             Popis zisteného nedostatku        Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená        Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu       čl. 3.6 TPP 704 01       Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Podrobnosti k vyhláške č. 80/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadeniaArchív

24.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali olovo. Vzhľadom k tomu, že hľadanie alternatívnych materiálov je z časového hľadiska náročné, je potrebné stanoviť výnimky pre niektoré elektrické ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby stabilné, ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jaroslav Niskáč; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Nedostatky TZ             Popis zisteného nedostatku       Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená       K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:- organizačne zaistiť a písomne určiť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

29.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

16.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Štefan Pilár

U prevádzkovateľov základných služieb ešte neprebehlo ani prvé kolo auditov kybernetickej bezpečnosti, pričom súlady s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti sa pohybujú na nízkych percentách, a z Európy prichádza už v poradí druhá Smernica na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, ktorá má nahradiť tú pôvodnú, pôvodkyňu existencie slovenského zákona o kybernetickej bezpečnosti a priniesť so sebou najmä rozšírenie povinných osôb, ktoré budú po novom spadať pod túto novú reguláciu, nové, širšie a komplexnejšie požiadavky a vyššie sankcie. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Fotovoltika - skúsenosti a poznatky v roku 2023

Vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia a súvisiaca nestabilita cien energií opätovne nastolili otázku ako ďalej. Je cieľom úplná náhrada kon...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Fotovoltika verzus iné zdroje energie z hľadiska návratnosti

Lektor: doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.

Dátum: 3.9.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov