dnes je 29.1.2023

Najnovšie

Pripravujú sa zmeny v technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

27.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatneniaGarancia

26.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 18. januára 2023 nastala účinnosť nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Návrh Koncepcie schválený

26.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Vláda SR dňa 25.01.2023 na svojom rokovaní schválila návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval ÚRSO. Vláda SR dňa 25.01.2023 na svojom rokovaní schválila návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý ...

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92) - január 2023

26.1.2023, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. V ostatnom období boli schválené tieto právne normy z oblasti elektrotechniky. V ostatnom období boli schválené tieto právne normy z oblasti elektrotechniky. STN EN 50134-5: 2023-01 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ ...

ÚRSO informuje o regulovaných cenách tepla v CZT systémoch na rok 2023 - pozrite si tabuľku dopadov na náklady domácností

26.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Úrad do konca roku 2022 vydal 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch CZT na rok 2023, ktoré pokrývajú približne 73 % podielu dodávok tepla v systémoch CZT v SR. Úrad do konca roku 2022 vydal 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch ...

Verejná konzultácia Európskej komisie „Trh s elektrinou - reforma dizajnu trhu s elektrinou v EÚ“

26.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Súčasné usporiadanie trhu s elektrinou (Electricity Market Design) v normálnych trhových podmienkach funguje ako dobre integrovaný komplexný rámec. V kontexte energetickej krízy sa ukázalo, že určité úpravy sú nevyhnutné. Súčasné usporiadanie trhu s elektrinou (Electricity Market Design) v normálnych ...

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Vlastníme rôzne typy sústruhov, frézok – niektoré sú plne zakryté, niektoré sú polozakryté, niektoré sú iba čiastočne zakryté ochranným krytom, to závisí od druhu sústruhy, frézy. Ako je to s nosením voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov? A ako je ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

ÚRSO: Aktualizácia usmernenia pre dodávateľov a odberateľov tepla ohľadne cien tepla od 01.01.2023

25.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... ÚRSO sa rozhodol aktualizovať usmernenie s cieľom zohľadniť zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022. ÚRSO sa rozhodol aktualizovať usmernenie s cieľom zohľadniť zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022. Výrobcovia a dodávatelia tepla ...

ÚRSO informuje o cenových konaniach a cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2023

25.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Priemerný dopad zmeny cien vodného a stočného v roku 2023 na náklady bežnej domácnosti pripojenej na siete v správe veľkých vodárenských spoločností je vo výške necelých + 2,50 eur za mesiac oproti roku 2022. Priemerný dopad zmeny cien vodného a stočného v roku 2023 na náklady bežnej domácnosti pripojenej ...

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Ak je pracovník držiteľom osvedčenia podľa § 23 a tiež § 24 , je potrebné absolvovať AOP pre každú zvlášť, alebo pri následnom získaní § 24 už sa ráta iba ďalších 5 rokov od tohto termínu? Odpoveď: Legislatívna úprava: § 24 vyhlášky 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dimenzovanie ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ochranného vodiča sa stanovuje výpočtom alebo ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jaroslav Niskáč     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Meranie elekromagnetických polí

Lektor: doc. Ing. Dušan Medveď, PdD.

Dátum: 16.2.2023

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prehľad zmien v elektrotechnických normách

Lektor: doc. Ing. Dušan Medveď, PdD.

Dátum: 23.2.2023

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA