dnes je 18.7.2024

Praktické informácie - Normy - Ochranné odevy a pomôcky

OZNAČENIE NORMY

NÁZOV NORMY

DÁTUM VYDANIA

STN EN 14052 + A1 (83 2175)

Vysoko účinné prilby používané v priemysle

1.3.2013

STN EN 14458 (83 2168)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Ochranné štíty na tvár a priezory pre priemyselné vysoko odolné prilby používané hasičmi, službami prvej pomoci a záchrannej služby

1.4.2005

STN EN 169

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky. Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

1.5.2004

STN EN 172 (83 2162)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre na používanie v priemysle

1.10.2000

STN EN 1731 (83 2172)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí a tváre z pletiva

1.6.2007

STN EN 175 (83 2157)

Osobné ochranné prostriedky. Ochrana očí a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

1.10.2000

STN EN 1938 (83 2158)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare s ventiláciou a bez ventilácie pre vodičov motocyklov a mopedov

1.12.2010

STN EN 207 (83 2163)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre a prostriedky na ochranu očí proti laserovému žiareniu (ochranné okuliare proti laseru)

1.6.2010

STN EN 208 (83 2164)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Prostriedky na ochranu očí počas nastavovania laserov a laserových systémov (ochranné okuliare na nastavovanie lasera)

1.6.2010

STN EN 24869-1 (83 2131)

Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania vloženého útlmu (idt EN 24869-1:1992)

1.10.1997

STN EN 352-1 (83 2135)

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

1.4.2004

STN EN 352-2 (83 2135)

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

1.4.2004

STN EN 352-3 (83 2135)

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

1.4.2004

STN EN 1146 (83 2283)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie

1.5.2006

STN EN 12021:2014-10 (83 2284)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený vzduch pre dýchacie prístroje

1.10.2014

STN EN 12941 (83 2286)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a označovanie

1.9.2001

STN EN 12942 (83 2287)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

1.9.2001

STN EN 136 (83 2210)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

1.10.2001

STN EN 137 (83 2218)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie

1.6.2007

STN EN 13794 (83 2270)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie

1.5.2004

STN EN 138 (83 2279)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj s prívodom čistého vzduchu na použitie s tvárovou maskou, polmaskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie

1.4.1999

STN EN 140 (83 2211)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie

1.10.2001

STN EN 143 (83 2222)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie

1.11.2001

STN EN 144-1 (83 2224)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu ventilu

1.8.2002

STN EN 14435 (83 2289)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómny dýchací prístroj s tlakovým vzduchom a polmaskou navrhnutou iba na používanie s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie

1.4.2005

STN EN 145 (83 2228)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Samostatné dýchacie prístroje s uzavretým okruhom a stlačeným kyslíkom alebo zmesou kyslík-dusík. Požiadavky, skúšanie, označovanie

1.10.2001

STN EN 12477 (83 2331)

Ochranné rukavice pre zváračov

1.12.2002

STN EN 14328 (83 2387)

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy

1.12.2005

STN EN 374-1 (83 2340)

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti

1.10.2004

STN EN 407 (83 2330)

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

1.6.2005

STN EN 420+A1 (83 2348)

Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

1.4.2010

STN EN 421 (83 2326)

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

1.11.2010

STN EN 511 (83 2329)

Ochranné rukavice proti chladu

1.10.2006

STN EN 659+A1 (83 2327)

Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text)

1.7.2008

STN EN 12254 (83 2491)

Cloniace zariadenia na laserové pracoviská. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

1.9.2010

STN EN 167 (83 2411)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Optické skúšobné metódy

1.4.2003

STN EN 168 (83 2412)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Neoptické skúšobné metódy

1.5.2003

STN EN 170 (83 2432)

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

1.4.2004

STN EN 14404+A1 (83 2560)

Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe (Konsolidovaný text)

1.6.2010

STN EN 15090 (83 2514)

Obuv pre hasičov

1.6.2012

STN EN ISO 13287 (83 2510)

Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku (ISO 13287: 2006)

1.6.2013

STN EN ISO 17249:2014-05 (83 2513)

Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 17249: 2004)

1.5.2014

STN EN ISO 20344 (83 2504)

Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy na obuv (ISO 20344: 2004)

1.7.2012

STN EN ISO 20345 (83 2506)

Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345: 2004)

1.7.2012

STN EN ISO 20346

Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (ISO 20346: 2014)

1.4.2015

STN EN ISO 20347 (83 2508)

Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO 20347: 2012)

1.9.2012

STN EN ISO 20349 (83 2515)

Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca proti tepelnému riziku a rozstreknutiu roztaveného kovu v zlievarniach a pri zváraní. Požiadavky a skúšobná metóda (ISO 20349: 2010)

1.6.2011

STN ISO 2023 (83 2551)

Gumová obuv. Gumová obuv s textilnou podšívkou na priemyselné použitie. Špecifikácia

1.3.2005

STN ISO 4643 (83 2512)

Tvárnená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu s podšívkou alebo bez podšívky na všeobecné použitie v priemysle. Špecifikácia

1.12.2002

STN ISO 5423 (83 2511)

Tvárnená plastová obuv. Polyuretánová obuv s podšívkou alebo bez podšívky na všeobecné použitie v priemysle. Špecifikácia

1.12.2002

TNI CEN ISO/TR 18690 (83 2501)

Návod na výber, použitie a údržbu bezpečnostnej, ochrannej a pracovnej obuvi (ISO/TR 18690: 2006)

1.7.2013

STN EN 1095 (83 2628)

Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano na použitie na rekreačnom plavidle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

1.8.2001

STN EN 12841 (83 2630)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné lanové systémy pre pracovné polohovanie. Adjustačné zariadenia lana

1.4.2007

STN EN 1497 (83 2625)

Záchranné prostriedky. Záchranné výstroje

1.1.2008

STN EN 1498 (83 2626)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchranné slučky

1.5.2007

STN EN 1891 (83 2627)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom

1.8.2001

STN EN 341 (83 2613)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlaňovacie záchranné zariadenie

1.12.2011

 STN EN 353-1:2015-10 (83 2619)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom kotviacom vedení

1.10.2015

STN EN 354 (83 2615)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Spojovacie prostriedky

1.2.2011

STN EN 355 (83 2616)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu

1.12.2003

STN EN 358 (83 2617)

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy

1.11.2001

STN EN 360 (83 2618)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu

1.12.2003

STN EN 361 (83 2614)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy

1.12.2003

STN EN 362 (83 2620)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny.

1.8.2005

STN EN 363 (83 2621)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky

1.8.2008

STN EN 365 (83 2623)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie

1.6.2005

STN EN 795 (83 2629)

Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia. Požiadavky a skúšanie

1.1.2013

STN EN 813 (83 2612)

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie postroje

1.2.2009

STN EN ISO 10862 (83 2650)

Malé plavidlá. Systém rýchleho odopínania pre trapézové popruhy (ISO 10862: 2009)

1.11.2009

STN EN ISO 12401 (83 2651)

Malé plavidlá. Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (ISO 12401: 2009)

1.12.2009

STN 83 2702 (83 2702)

Ochranné odevy. Základné ustanovenia

1.1.2000

STN EN 1073-1 (83 2712)

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

1.9.2001

STN EN 1082-1 (83 2713)

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

1.9.2001

STN EN 1149-1 (83 2709)

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu

1.12.2006

STN EN 1150 (83 2723)

Ochranné odevy. Odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

1.10.2001

STN EN 13061 (83 2707)

Ochranné odevy. Chrániče holennej kosti pre futbalistov. Požiadavky a skúšobné metódy

1.3.2010

STN EN 13158 (83 2717)

Ochranné odevy. Ochranné kabáty, chrániče tela a ramien pre jazdcov na koňoch. Požiadavky a skúšobné metódy

1.7.2009

STN EN 13277-1 (83 2740)

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

1.1.2002

STN EN 13356 (83 2719)

Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky

1.10.2002

STN EN 13567+A1 (83 2749)

Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk, horných končatín, hrudníka, brucha, dolných končatín, genitálií a tváre pre šermiarov. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

1.12.2007

STN EN 13595-1 (83 2751)

Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo viacdielne obleky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

1.8.2003

STN EN 13911 (83 2754)

Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre hasičov

1.3.2005

STN EN 14058 (83 2755)

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

1.4.2005

STN EN 14120+A1 (83 2705)

Ochranné odevy. Chrániče zápästia, dlane, kolena a lakťa pre používateľov kolieskového športového vybavenia. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

1.12.2007

STN EN 14126 (83 2753)

Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

1.11.2004

STN EN 14325 (83 2781)

Ochranné odevy proti chemikáliám. Skúšobné metódy a klasifikácia funkčných vlastností materiálov, švov, spojov a zostáv odevov chrániacich proti chemikáliám

1.12.2004

STN EN 14605+A1 (83 2736)

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text)

1.11.2009

STN EN 14786 (83 2782)

Ochranné odevy. Stanovenie odolnosti proti prieniku postreku kvapalnými chemikáliami, emulziami a disperziami. Skúška rozstrekovačom

1.10.2006

STN EN 1486 (83 2747)

Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa

1.4.2008

STN EN 15613 (83 2783)

Chrániče kolien a lakťov pre sálové športy. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

1.4.2009

STN EN 15614 (83 2757)

Ochranné odevy pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a požiadavky na účinnosť odevov na hasenie požiaru v otvorenom priestore

1.11.2007

STN EN 340:2004-11 (83 2701)

Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky

1.11.2004

STN EN 342 (83 2703)

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu

1.3.2005

STN EN 367 (83 2744)

Ochranné pracovné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa

1.9.1996

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Fotovoltika - skúsenosti a poznatky v roku 2023

Vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia a súvisiaca nestabilita cien energií opätovne nastolili otázku ako ďalej. Je cieľom úplná náhrada kon...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Fotovoltika verzus iné zdroje energie z hľadiska návratnosti

Lektor: doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.

Dátum: 3.9.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA