dnes je 20.4.2024

Input:

Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru v roku 2024

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.1 Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Pracovný pomer možno skončiť dohodou o skončení pracovného pomeru. Dohodou o skončení pracovného pomeru možno skončiť pracovný pomer na neurčitý čas, ako aj pracovný pomer na dobu určitú. Pri dohode o skončení pracovného pomeru sa nevyžaduje jej prerokovanie so zástupcami zamestnancov, ako je to pri výpovedi. Iná je situácia napríklad z hľadiska plnenia ustanovenia ponukovej povinnosti vhodnej práce podľa § 63 ods. 2 ZP. Proces vzniku dohody o skončení pracovného pomeru treba posudzovať podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb.

Deň skončenia pracovného pomeru

Podľa § 60 ZP ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Doba, keď sa má skončiť pracovný pomer, nemusí byť určená