dnes je 20.4.2024

Input:

Tvorba sociálneho fondu v roku 2024

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Tvorba sociálneho fondu v roku 2024

Ing. Alena Zábojová


Otázka:

Poprosíme o radu, resp. spresnenie ohľadne tvorby sociálneho fondu u zamestnávateľa v s. r. o.

§ 3 – v zmysle zákona o sociálnom fonde je možné, resp. zamestnávateľ je povinný vytvárať ho vo výške 0,6 % z hrubých miezd – tvoríme ho tak doteraz.

Keďže spoločnosť dosiahla v roku 2022 zisk, aj za rok 2023 bude zisková, rozhodli sme sa tvoriť SF vo výške 1 %, a všetky odvodové záležitosti sú splnené.  Je v tomto prípade treba toto navýšenie upraviť v smernici, alebo stačí interné usmernenie?

Písm. b – ďalšieho prídelu vo výške:

  • dohodnutej v kolektívnej zmluve (alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán), najviac vo výške 0,5 % zo základu;

  • zamestnávateľ chce tvoriť ďalších 0,5 %, (spolu 1,5 %), nemáme kolektívnu zmluvu. Mätie ma slovo „nemôže” pôsobiť odborový orgán. Otázka je, či teda môžeme