dnes je 20.4.2024

Input:

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnanca v roku 2024

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.2 Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnanca v roku 2024

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa prvej vety § 77 zákona č. 311/2001 Z. z. neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Dvojmesačná lehota je lehotou prekluzívnou (§ 36 ZP). To znamená, že neuplatnením práva v tejto lehote dochádza k jeho zániku. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd je povinný na zánik práva prihliadnuť, a to aj vtedy, ak to sporová strana nenamieta. Súčasne ide aj o lehotu hmotnoprávnu. To znamená, že subjekt, ktorý uplatňuje neplatnosť skončenia, musí uplatniť svoj nárok tak, aby žaloba došla na súd najneskôr v