dnes je 11.12.2023

Zodpovedná osoba za OPP v PIK v roku 2024Garancia

8.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024Garancia

7.12.2023, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dôležitosť hasiacich prístrojov a ich použitie v domácnostiGarancia

6.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP pri používaní pesticídov v poľnohospodárstveGarancia

5.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Významné nebezpečenstvá pri používaní zdvíhacích bránGarancia

4.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skrátený pracovný týždeň a pracovný čas v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP pri duálnom vzdelávaní žiakov (mladistvých)Garancia

21.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2024Garancia

21.11.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

20.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Druhy platenej dovolenkyGarancia

20.11.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a dopravné systémyGarancia

16.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

2.11.2023, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximálna výška stohovania paliet v roku 2023Garancia

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Príplatok za inovačné vzdelávanie zamestnanca v roku 2023Garancia

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Legislatívne aspekty - zabránenie proti zneužitiu pracovného prostriedku neoprávnenou osobou v roku 2023Garancia

30.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023Garancia

30.10.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Územná samospráva obec a BOZPGarancia

27.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Okamžité skončenie pracovného pomeru a právo na slobodnú voľbu povolaniaGarancia

27.10.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vedenie evidencie o prevádzke motorového vozidla v praxi z pohľadu BOZPGarancia

26.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu v roku 2023Garancia

26.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podmienky na vydanie a zánik oprávnenia na výchovu a vzdelávanieGarancia

25.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

6.10.2023, doc. Ing. Dusan Medved, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne VI. TriedyGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)Garancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúco-vodných kotlovGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

STN EN 1775: VýstavbaGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Technické zariadenia elektrické: Skupina BGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Ochranné opatrenia pre priestory s výbušným prostredímGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Správa o skúške potrubia vykonanej podľa STN EN 13480Garancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Dodržiavanie všeobecných zásad prevencie zamestnávateľomGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Požiadavky na predchádzanie poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZPGarancia

3.10.2023, Ing. Jozef Pilát, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. e)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Odbory vzdelania pre odborné vzdelanie podľa § 21 ods. 2Garancia

3.10.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2020

Správa o odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia skupiny BeGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022