dnes je 24.2.2024

Input:

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov

Ing. Janka Vysolová


Otázka:

Podľa vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o ZŠ § 5 ods. 2 sa dozor môže vykonávať aj jeho zabezpečením iným spôsobom upraveným v školskom poriadku.

Je možné to teda upraviť tak, že budeme dozor vo vestibule školy pred vyučovaním (pred vstupom do samotnej budovy školy) vykonávať prostredníctvom kamerového systému?

Ak áno, aké ďalšie náležitosti musia byť v tomto prípade splnené (súhlas rady školy máme)?

Je kamerový záznam samotný postačujúci, alebo v danom čase musí záznam sledovať zamestnanec vnútri školy a v prípade nutnosti sa presunúť do vestibulu a riešiť vzniknutú situáciu, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti žiakov?

Alebo to nie je potrebné a je to na nás, ako si nastavíme podrobnosti?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a