dnes je 20.4.2024

Input:

Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce - zmena od 2. polroka 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.2 Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce – zmena od 2. polroka 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Dňa 1. 7. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 180/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej „novelizovaná vyhláška č. 205/2010 Z. z.”).

Táto zmena prináša nové požiadavky na technické zariadenia, na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontroly technického stavu nižšie uvedených technických zariadení na