dnes je 23.2.2020
Input:

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3 Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických

Ing. Tamara Paceková

STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Popis zisteného nedostatku Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená 
Kovové podpery izolátorov vonkajšieho vedenia, ktoré sú upevnené na budove nie sú umiestnené mimo dosahu ruky.  čl. 410-3-9 STN 33 2000-4-41  
Neživé časti nie sú spojené s ochranným vodičom.  čl. 411-3-1-1 STN 33 2000-4-41  
K ochrannému pospájaniu v budove nie je pripojené kovové potrubie na vodu.  čl. 411-3-1-2 STN 33 2000-4-41  
Ochranný prístroj pri poruche samočinne neodpojil napájanie ku krajnému vodiču zariadenia v stanovenom čase odpojenia.  čl. 411-3-2-1 STN 33 2000-4-41  
V systémoch TN je dovolený čas odpojenia nepresahujúci 5 s v napájacích obvodoch.  čl. 411-3-2-2 STN 33 2000-4-41  
Samočinné odpojenie sa nedalo dosiahnuť v stanovenom čase a nebolo zabezpečené ani doplnkové ochranné pospájanie.  čl. 411-3-2-6 STN 33 2000-4-41  
Nebola zabezpečená doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie.  čl. 411-3-3 STN 33 2000-4-41  
Neutrálny bod alebo stredný bod napájacej siete nie je uzemnený.  čl. 411-4-2 STN 33 2000-4-41