dnes je 9.8.2022

Možnosti minimalizácie dopadov zdražovania cien energiíGarancia

26.7.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

SIEA vydá nové poukážky na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely

20.4.2021, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Požiadavky a skúšky na rozpery využívaných pri vonkajších vedeniachArchív

25.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobné metódy pre vulkanfíber určený pre elektrotechnikuArchív

23.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povrchový odpor vysokoteplotných supravodičov pri mikrovlnových frekvenciáchArchív

9.11.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkovArchív

23.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadeniaArchív

18.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická efektívnosť elektrických inštalácií nízkeho napätiaArchív

16.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metódy merania koercivity magnetických materiálov v otvorenom magnetickom obvodeArchív

19.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

5.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy na určenie spätnej sledovateľnosti kalibrácie referenčných solárnych súčiastokArchív

16.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

30.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadeníArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno e)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno d)Archív

27.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Technické zariadenia tlakové: Písmeno a)Archív

24.4.2020, Ing. Tibor Dobšony, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na samostatnú obsluhu plynových zariadeníArchív

24.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis z overenia odborných vedomostí technických zariadeníArchív

23.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola aktívnych bleskozvodovArchív

23.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer