dnes je 11.12.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Retel profi.