dnes je 28.5.2023

Input:

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

1. januára 2010 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. sa vydala na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. a nahradila vyhlášku č. 718/2002 Z. z. Vyhláška č. 718/2002 Z. z. bola vydaná základe splnomocňovacieho ustanovenia zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý bol zrušený zákonom č. 124/2006 Z. z.