dnes je 29.9.2022

Užitočné programy

1.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podklady k projektom

20.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odsúhlasenie viacerých zmien v energetickej legislatíve v roku 2018

17.9.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov od roku 2018

28.5.2018, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na systémy nabíjania elektrických vozidiel od roku 2018

14.5.2018, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov

11.2.2018, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

15.1.2018, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v pravidlách pre prípravu dokumentov používaných v elektrotechnike

29.12.2017, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017

6.12.2017, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 34 1398: 2014-03 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody

19.9.2017, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 62305-1 (34 1390): 2012-04 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

13.9.2017, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbor noriem STN EN 62305 (34 1390) Ochrana pri zásahu blesku

12.9.2017, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer