dnes je 29.9.2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2022 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

24.5.2022, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

16.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

19.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2022 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

7.3.2022, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovo uznateľné náklady v rámci home office pre zamestnávateľa v roku 2022Garancia

3.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2022 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

3.3.2022, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôbGarancia

28.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2022 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

5.1.2022, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

9.12.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

29.11.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpadok e-kasy a evidovanie tržieb náhradným spôsobom v roku 2022Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

4.10.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

24.8.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Archív

27.7.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

6.7.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

10.6.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1. 3. 2021Archív

8.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

11.5.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

16.3.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

8.3.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

8.2.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

21.1.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021Archív

12.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážok v roku 2020Archív

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

5.10.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť konateľa v s. r. o. v roku 2020Archív

29.9.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadeniaArchív

18.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická efektívnosť elektrických inštalácií nízkeho napätiaArchív

16.9.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metódy merania koercivity magnetických materiálov v otvorenom magnetickom obvodeArchív

19.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

5.8.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifikácie požiadaviek elektromagnetickej kompatibility na sluchové protézyArchív

10.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

1.7.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému elektrickej požiarnej signalizácieArchív

17.6.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusuArchív

20.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava, podrobná prehliadka a obnova elektrických zariadení pre výbušné atmosféryArchív

30.4.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

28.4.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. h)Archív

16.4.2020, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Archív

6.4.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektromagnetická kompatibilita - odolnosť prostredí obytných, obchodných a ľahkého priemysluArchív

24.2.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na osobitné inštalácie v prístavoch a podobných priestorochArchív

18.2.2020, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer