dnes je 29.9.2022

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzor pracovného poriadkuGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Vzor vyhlásenia správcu vkladovGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Porušenie pracovnej disciplínyGarancia

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)Archív

13.5.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021Archív

13.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor plnomocenstvaArchív

2.12.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpisový vzor konateľaArchív

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

30.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej - vzorArchív

29.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

28.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Zápis z overenia odborných vedomostí technických zariadeníArchív

23.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prihláška na overenie odborných vedomostí technických zariadeníArchív

22.4.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrickéhoArchív

30.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzorArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadeniaArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkovArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Protokol o kontrole elektrického ručného náradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.Archív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Hodnotenie pracovných rizíkArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)Archív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácieArchív

29.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)Archív

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Vzor pracovného poriadkuArchív

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie osoby zodpovednosťou za prevádzku a údržbu a potrubných rozvodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o zacvičení obsluhy tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie tlakomeru nízkotlakovej kotolneArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie zodpovednosťou za prevádzku a údržbu tlakových nádob stabilnýchArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie poistného ventilu tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne VI. triedyArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o skúške teplovodného kotlaArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Triedna kniha odborného školenia obsluhy vyhradených tlakových zariadeníArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o meraní zostatkovej hrúbky steny tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o preskúšaní obsluhy potrubných rozvodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakovéhoArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie tlakomeru tlakovej nádoby stabilnejArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o periodickej kontrole potrubie vykonanej podľa STN 13 0108Archív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o zacvičení obsluhy potrubných rozvodovArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer