dnes je 28.5.2023

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZPGarancia

16.5.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v nociGarancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Požiar auta - čerpacia stanicaGarancia

12.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Povinnosti zamestnancaGarancia

11.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Fotovoltické inštalácie I.ZáznamGarancia

4.5.2023, Doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:24:46

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad zmien v elektrotechnických normáchZáznamGarancia

21.4.2023, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:29

Prístupné pre: Revízie a elektro

Školenie vodičov firemných vozidielGarancia

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Nárok zamestnancov na príplatok za prácu v sobotuGarancia

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poučenie na napájanie plynovej fľaše na VZV vozíkuGarancia

19.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023Garancia

19.4.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

10 pravidiel pre bezpečné staveniskoGarancia

18.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dohoda o vykonaní práce prekročený limit odpracovaných hodín v kalendárnom rokuGarancia

18.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Lockout / Tagout - LOTOGarancia

17.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 1. apríla 2023Garancia

17.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Požiar v kuchyniGarancia

14.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Povinnosti zamestnávateľa pri dohodárochGarancia

14.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

3.4.2023, doc. Ing. Dusan Medved, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práciGarancia

27.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Oslobodená suma 500EUR zamestnancaGarancia

24.3.2023, Ing. Vladimír Bartoš , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Návrat zamestnankyne do práce po skončení rodičovskej dovolenkyGarancia

23.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dochádzkový systém na pracovisku v roku 2023Garancia

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Uvedenie regulátora tlaku do prevádzkyGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 12999+A1:2012-11 (27 0037) , Žeriavy; Nakladacie žeriavyGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Fakty o BOZPGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

STN EN 15001-2: PrevádzkaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. c)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Elektrotechnické vzdelanie pre účely získania odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickomGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacíchGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Záznam o zacvičení obsluhy nízkotlakovej kotolneGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnosť pri používaní posuvných brán a vrát s motorovým pohonomGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.)Garancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Prihláška na overenie odborných vedomostí technických zariadeníGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používaniaGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácieGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Oprávnenie zamestnávateľa na činnosťGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)Garancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Základné STN pre určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchuGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. a), vežový a mobilný žeriavGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky mostového žeriava (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV)Garancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro