dnes je 23.3.2023

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ohlasovňa požiarovGarancia

14.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Kontrola rebríkovGarancia

13.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Novela Zákona o BOZPGarancia

10.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad zmien v elektrotechnických normáchZáznamGarancia

2.3.2023, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:12

Prístupné pre: Revízie a elektro

Meranie elektromagnetických políZáznamGarancia

27.2.2023, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:29

Prístupné pre: Revízie a elektro

Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov dokladu o overení odborných vedomostíGarancia

22.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZPGarancia

21.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zodpovednosť za stav BOZPGarancia

20.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

20.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ako sa pripraviť na štátny požiarny dozor (2. časť)Garancia

17.2.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023Garancia

17.2.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Ako sa pripraviť na štátny požiarny dozor (1. časť)Garancia

16.2.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca v roku 2023Garancia

16.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémovGarancia

16.2.2023, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Právna úprava informačnej povinnosti v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľaGarancia

15.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dotácie na energie pre verejnú správuGarancia

15.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda schválila materiály, ktoré sa týkajú energetikyGarancia

2.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Reforma dizajnu trhu s elektrinou v Európskej úniiGarancia

31.1.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Návrh Koncepcie schválený

26.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Pracovná zdravotná služba - práva a povinnosti zamestnávateľa a BOZP technika v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Prehľad zmien v problematike BOZP od 1. januára 2023Garancia

20.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách počas víkenduGarancia

13.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Kto je povinný evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice e-kasa klientGarancia

13.1.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024Garancia

12.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro

Zavedenie konta pracovného časuGarancia

12.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Revízie a elektro