dnes je 12.7.2024

Input:

Dimenzovanie ochranných vodičov

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.1 Dimenzovanie ochranných vodičov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ochranného vodiča sa stanovuje výpočtom alebo sa vyberie z tabuľky 4.3.2.1.1.

Minimálny prierez ochranného vodiča S (mm2) sa pri čase odpojenia neprevyšujúcom 5 s dá určiť pomocou vzťahu

Vzor 4.3.2.1.1

Minimálny prierez ochranného vodiča (v mm2)

Tab 4.3.2.1.1

SL – prierez krajného vodiča (mm2)

SPE – prierez ochranného vodiča zodpovedajúci danému prierezu krajného vodiča (mm2)

k1 – hodnota koeficienta k pre krajný vodič v závislosti od materiálu vodiča a izolácie

k2 – hodnota koeficienta k pre ochranný vodič

1) – pri vodiči PEN sa dovoľuje zníženie prierezu oproti krajnému vodiču iba v súlade

Najnovšie články
viac článkov