dnes je 3.7.2022

Input:

Elektricke instalacie pre nabijacie stanice elektromobilov

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:55:53

Kapitoly videa

Infraštruktúra nabíjacích staníc sa stáva bežnou súčasťou pri výstavbe mnohých stavieb. Prednáška vysvetľuje v úvodných častiach základné pojmy a technológie prevádzkovania elektromobilov a nabíjacích staníc a opisuje hlavné požiadavky definované v normatívnych a legislatívnych predpisoch. Na konkrétnych príkladoch sú opísané vplyvy rôznych nabíjacích staníc na elektrické inštalácie a načrtnuté riešenia ako sa prípadným rizikám vyhnúť. V závere prednášky je analyzovaný dopad nabíjacích staníc na ekonomické aspekty ako rezervovaná kapacita pre nabíjacie stanice a dodržiavanie účinníka.

Lektor

Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. je univerzitný pedagóg na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho činnosť je zameraná na oblasť elektroenergetiky, špeciálne elektrických inštalácií, kvality elektrickej energie a energetickej hospodárnosti. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácií a výsledky jeho práce sú významne citované v zahraničí.

Lektor prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. je zástupca FEI STU v Bratislave a Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SSTS).