dnes je 20.4.2024

Input:

Malé napätie SELV a PELV

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.4 Malé napätie SELV a PELV

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

PRINCÍP

Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC.

Rozlišujeme celkom tri druhy obvodov s malým napätím SELV, PELV a FELV. Hneď na začiatku však treba dôrazne upozorniť, že adekvátnu ochranu v rámci tohto ochranného opatrenia poskytujú iba obvody SELV a PELV. Obvody FELV majú odlišné využitie, ktoré pre úplnosť uvedieme tiež v tejto časti.

SELV (Safe Extra Low Voltage): Ak je obvod s bezpečným malým napätím úplne izolovaný od zeme (obr. 4.2.4.4.1).

PELV (Protective Extra Low Voltage): Ak je obvod s chráneným malým napätím jednopólovo uzemnený (obr. 4.2.4.4.2). Jednopólové uzemnenie obvodu s bezpečným napätím je niekedy