dnes je 23.3.2023

Input:

Napäťové pásma elektrických inštalácií

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Napäťové pásma elektrických inštalácií

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Súvisiace normy

STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

Pravidlá pre elektrické inštalácie, najmä opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, závisia od hodnoty použitého napätia. Nie je však možné ani nutné brať do úvahy každú jednotlivú hodnotu napätia vyskytujúcu sa v praxi. Preto boli zadefinované pravidlá pre jednotné stanovenie vhodných napäťových pásiem.

Prehľad napäťových pásiem pre elektrické inštalácie

Tab. 3.4.1.1

Pásmo

 

Tradičné označenie 1)

 

Medzinár. označenie

 

NÁZOV

slovenský

 

NÁZOV

anglický

 

I

 

mn

 

ELV

 

Malé napätie

 

Extra Low Voltage

 

II

 

nn

 

LV

 

Nízke napätie

 

Low Voltage

 

A

 

vn

 

HV

 

Vysoké napätie

 

High Voltage