dnes je 24.2.2024

Input:

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštalácií

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.1 Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštalácií

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej dokumentácie v elektrotechnike v súčasnosti rieši celý rad európskych noriem, ktoré sú prehľadne uvedené v kap. 13.4.1.

V tejto kapitole uvedieme stručný prehľad najdôležitejších písmenovo-číslicových a grafických označení používaných v schémach elektroinštalácií a na elektrických zariadeniach.

Prehľad písmenového značenia funkčných jednotiek je v tab. 13.6.1. Graficky sa jednotlivé prístroje a zariadenia kreslia v schémach v základnom stave, t. j. v stave bez pôsobenia vonkajších vplyvov