dnes je 20.4.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 463/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia

19.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.562 Podrobnosti k nariadeniu č. 463/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 463/2023 Z. z., ktorým sa