dnes je 20.4.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 472/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.571 Podrobnosti k nariadeniu č. 472/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu

JUDr. Renáta Považanová

Počnúc novým rokom 2024 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 472/2023 Z. z. zo 6. decembra 2023, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu. Toto nariadenie bolo vydané na základe § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Cieľom nariadenia je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na koncových odberateľov elektriny a odberateľov plynu v dôsledku energetickej krízy.

Týmto predpisom sa na rok 2024 ustanovuje v oblasti elektroenergetiky zastropovanie