dnes je 12.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 147/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve

3.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.764 Podrobnosti k vyhláške č. 147/2024 Z. z. – Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve, je v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami v § 40 ods. 1 zákona o regulácii ustanoviť cenovú reguláciu v plynárenstve, so zohľadnením cieľov a priorít, ktoré určila regulačná politika na 6. regulačné obdobie ako aj so zohľadnením poznatkov a skúseností získaných z vykonávania cenovej regulácie v

Najnovšie články
viac článkov