dnes je 12.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 446/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

30.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.547 Podrobnosti k vyhláške č. 446/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia je zabezpečiť transpozíciu:

  • delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/1437 zo 4. mája 2023, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v prevodníkoch tlaku taveniny pre kapilárne reometre za určitých podmienok (Ú. v. EÚ L 176, 11.

Najnovšie články
viac článkov