dnes je 10.7.2020

Input:

Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.4 Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Klasifikáciu priestorov s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín rieši norma STN 33 2340, ktorá rozlišuje tieto skupiny priestorov:

V1: Prostredie, v ktorom výbušnina nepráši, neodparuje sa (nesublimuje) a kde môže dôjsť k priamej iniciácii výbušniny elektrickým prúdom iba výnimočne za absolútne nezvyčajných situácií alebo okolností (napr. sklady výbušnín v expedičnom balení).

V2: Prostredie, v ktorom výbušnina práši, odparuje sa (sublimuje iba výnimočne) a kde styk výbušniny s elektrickým zariadením môže byť výnimočný.

V3: Prostredie, v ktorom výbušnina práši, odparuje sa príp. sublimuje kedykoľvek a kde styk výbušniny s elektrickým zariadením môže byť trvalý.

Objekt s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín nesmie križovať žiadne elektrické vedenie a musí sa pripojiť k rozvodnej sieti iba káblom uloženým v zemi. Každá prevádzka