dnes je 23.2.2020
Input:

Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení plynových

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2 Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení plynových

Ing. Tamara Paceková

STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG).Technické požiadavky a bezpečnosť

Popis zisteného nedostatku Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená 
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na plnenie LPG so spätným ventilom.  čl. 3.1 bod a) STN 38 6460  
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na odber kvapalnej fázy LPG.  čl. 3.1čl. 3.1 bod b) STN 38 6460  
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na odber plynnej fázy LPG.  čl.čl. 3.1 bod c) STN 38 6460  
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na kontrolu maximálnej hladiny kvapalnej fázy LPG v zásobníku.  čl. 3.1 bod d) STN 38 6460  
Zásobník LPG nie je vybavený tlakomerom.  čl. 3.1 bod e) STN 38 6460  
Zásobník LPG nie je vybavený poistným ventilom.  čl. 3.1 bod f) STN 38 6460  
Zásobník LPG nie je vybavený hladinomerom.  čl. 3.1 bod g) STN 38 6460  
Armatúra na plnenie LPG nie je opatrená plynotesným uzáverom (napr. viečkom s tesnením alebo zaslepovacou prírubou.  čl. 3.1 STN 38 6460  
Na začiatok odberového potrubia kvapalnej fázy zo zásobníka s objemom nad 20 m3 nie je umiestnený diaľkovo ovládaný uzáver alebo obmedzovač prietoku.  čl. 3.1. 1 STN 38 6460  
Na stupnici tlakomera zásobníka LPG nie je vyznačený najvyšší pracovný pretlak červenou čiarkou.  čl. 3.1. 2 STN 38 6460  
Na zásobníku LPG zo strany plynnej fázy nie je umiestnený poistný ventil.  čl. 3.1. 3 STN 38 6460  
Na zásobníku LPG zo strany plynnej fázy je umiestnený poistný ventil o rozmere menšom ako DN 25.  čl. 3.1. 3 STN 38 6460  
Nadzemný zásobník LPG s objemom nad 30 m3 nemá zdvojené poistné ventily.  čl. 3.1. 3 STN 38 6460  
Podzemný zásobník LPG s objemom nad 50 m3 nemá zdvojené poistné ventily.  čl. 3.1. 3 STN 38 6460  
Odfuk poistných ventilov nadzemného zásobníka LPG nie je vyvedený aspoň 3 m na úrovňou terénu.  čl. 3.1. 3 STN 38 6460