dnes je 29.9.2022

Input:

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  • Elektrické zariadenia

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického

- Správa o odbornej prehliadke elektrického ťažného vrátka

- Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu

- Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie v rodinnom dome

 

  • Plynové zariadenia

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške priemyselného plynovodu

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynu

- Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním, plynový horák kotla

- Správa o východiskovej prehliadke plynového zariadenia