dnes je 20.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Úrad intenzívne pokračuje v príprave novelizácie viacerých vyhlášok

27.3.2024, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad momentálne pripravuje novelizáciu vyhlášok v troch oblastiach:
1. vyhlášky, ktorými sa ustanovujú štandardy kvality,
2. vyhlášky, ktorými sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom,
3. cenové vyhlášky v oblasti elektroenergetiky a plynu.

Zverejnením predbežnej informácie na portáli Slov-Lex dal úrad odbornej i laickej verejnosti možnosť

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Retel profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.