dnes je 24.5.2022

Input:

Uzemňovače

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.2 Uzemňovače

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

V závislosti od pôdnych podmienok a vyžadovanej impedancie proti zemi sa v rámci uzemňovacej sústavy inštaluje jeden alebo viac uzemňovačov. Účinnosť každého uzemňovača závisí predovšetkým od miestnych pôdnych podmienok.

Definícia

Uzemňovač

Vodivá časť, ktorá sa môže uložiť v zemi alebo v špecifickom vodivom médiu (napr. do betónu), ktoré je v elektrickom kontakte so zemou.

DRUHY UZEMŇOVAČOV

Rozlišujeme nasledovné druhy uzemňovačov:

1. Podľa vyhotovenia:

  • Náhodný uzemňovač – vodivý predmet trvalo uložený v zemi, vo vode alebo v betóne, ktorý bol vybudovaný na iný účel ako na uzemnenie, ale dá sa využiť vo funkcii uzemňovača. Náhodné uzemňovače sa majú prednostne používať na vyhotovenie uzemňovacích sústav.

  • Zhotovený uzemňovač – uzemňovač zámerne skonštruovaný na realizáciu uzemnenia. Typ uzemňovača sa volí v závislosti od miestnych podmienok.

Prednostne