dnes je 18.5.2021

Input:

Vodiče PEN, PEL a PEM

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.4 Vodiče PEN, PEL a PEM

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al.

Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča.

Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité:

  • cudzie vodivé časti,

  • kovové kryty elektrických rozvodov s výnimkou krytých prípojnicových rozvodov a systémov zbernicového vedenia.

Vodiče PEN, PEL a PEM sa nesmú použiť v prostredí s výbušnou atmosférou.

Ak sa v sieti používa vodič PEN, musia sa splniť ešte tieto podmienky:

  • Vodič PEN sa nesmie inštalovať za začiatkom elektrickej inštalácie z dôvodu požiadaviek na EMC.

  • Vodič PEN (holý alebo izolovaný) musí byť vedený súbežne s krajnými vodičmi a v ich blízkosti. Ak nie je s nimi v spoločnom obložení; jeho príslušnosť k prúdovému obvodu musí byť vhodne označená.

  • Vodič PEN v spoločnom obložení musí mať rovnakú izoláciu ako krajné vodiče.

  • Vodič PEN v striedavých jednofázových obvodoch musí mať rovnakú izoláciu ako krajné vodiče. Ak sú tieto vodiče uložené v obložení, musí byť v tom istom obložení aj vodič PEN.

  • V pohyblivých prívodoch musí byť ochranný vodič PEN pod spoločným obložením s krajnými vodičmi. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vodič, ktorý slúži na ochranu pospájaním.

Ak sú funkcie vodiča N, M alebo L a ochranného vodiča PE