dnes je 12.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 143/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.760 Výklad k zákonu č. 143/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je na základe skúseností z aplikačnej praxe úprava vybraných ustanovení:

  • zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach,

  • zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,

  • zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

  • zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zmien a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Najnovšie články
viac článkov