dnes je 15.1.2021

Input:

Zásuvkové obvody

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Zásuvkové obvody

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Definícia

Zásuvkový obvod

Obvod určený prevažne pre pripájanie spotrebičov do zásuviek. Na tento obvod je tiež možné pripojiť spotrebiče do celkového maximálneho príkonu 2 kW (napr. svietidlá, ventilátory, infražiariče a pod.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Zásuvky musia byť volené podľa napätia a prúdovej sústavy. Pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky vždy nezámenné. Každá napäťová sústava musí mať rovnaký typ zásuviek v celom zariadení.

Minimálne a štandardné počty zásuvkových vývodov v jednotlivých miestnostiach je v tab. 6.4.1.

Požiadavky na počet zásuvkových vývodov v jednotlivých miestnostiach

Tab 6.4.1

Miestnosť

 

Minimum v Sk

 

Minimumv EÚ

 

Štandard v EÚ

 

Zvýšený štandard v EÚ

 

Obývačka do 8 m2

 

2

 

3

 

5

 

7

 

Obývačka do 12 m2

 

3

 

3

 

5

 

7

 

Obývačka do 20 m2

 

4

 

4

 

7

 

9

 

Obývačka nad 20 m2

 

5

 

5

 

9

 

11

 

Kuchynský kút

 

3

 

5

 

7

 

8

 

Kuchyňa

 

5

 

7

 

9

 

11

 

Kúpeľňa do 4 m2

 

2 + 11)

 

 

 

 

Kúpeľňa nad 4 m2

 

2 + 11)

 

3

 

4

 

9

 

WC

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Domáce práce

 

3

 

4

 

7

 

9

 

Hobby

 

3

 

3

 

5

 

7

 

Detská izba

 

3

 

3

 

5

 

7

 

Pracovňa

 

3

 

3

 

5

 

7

 

Chodba, predsieň

 

1

 

1

 

1 – 2

 

1 – 3

 

Terasa, átrium

 

1

 

1

 

1 – 2

 

2 – 3

 

Pivnica, povala

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Spoločná pivnica, povala do 20 m2

 

1

 

 

 

 

Spoločná pivnica, povala nad 20 m2

 

1

 

 

 

 

Spoločné komunikačné priestory

 

 

 

 

 

Garáž, dielňa

 

22)

 

 

 

 

Kotolňa

 

1

 

 

 

 

Poznámka

1) číslo za znakom „+“ znamená vývod pre ohrievač (infražiarič alebo konvektor), ktorý sa zapája na zásuvkový obvod

2) vrátane trojfázových zásuviek

Vedenia zásuvkových obvodov sa istia ističmi a poistkami, alebo iným istiacim prvkom s menovitým prúdom zodpovedajúcim najviac menovitému prúdu zásuvky. Vedenie musí mať taký prierez, aby bolo predradeným istiacim prvkom istené proti preťaženiu aj skratu. Všetky svorky, ktorými vedenie zásuvkových obvodov prechádza, musia byť dimenzované aspoň na menovitý prúd istiaceho prvku, ktorým je obvod istený. Istiaci prvok v zásuvkovom obvode istí iba rozvod k zásuvkám (vedenie), obyčajne však neistí pripojený spotrebič.

Zásuvky musia mať ochranný kolík pripojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky sa pripájajú tak, aby bol ochranný kolík hore a stredný vodič bol pripojený na pravú dutinku pri pohľade spredu.

Obr 6.4.1

Zapojenie jednofázových zásuviek

Na jeden zásuvkový obvod je možné pripojiť najviac 10 zásuvkových vývodov (viacnásobná zásuvka sa považuje za jeden zásuvkový vývod), pričom celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3 680 VA pri istení 16A. Zásuvky s dvojitými svorkami a viacnásobné zásuvky sa odporúča pripájať slučkovaním. Viacnásobná zásuvka je určené pre pripojenie na jeden obvod a nesmie sa pripojiť do dvoch rôznych obvodov; nesmie sa ani prerušiť prepojenie zásuviek prístroja.

Na jeden trojfázový obvod je možné pripojiť niekoľko trojfázových zásuviek s rovnakým menovitým prúdom. Najpoužívanejšie menovité prúdy pre trojfázové zásuvky sú 16 a 32 A. Trojfázové zásuvky s rôznymi menovitými prúdmi sa nesmú zapájať do toho istého obvodu.

ZAPOJENIE ZÁSUVKOVÝCH OBVODOV

Odbočenie k zásuvkám z podružného rozvádzača:

Vhodné pri centralizovaných systémoch ovládania. Nevýhodou sú dlhé vedenia.

Odbočenie k zásuvkám zo škatúľ:

Na rozdiel od svetelných obvodov tento spôsob nie je najvhodnejší. Zásuvky možno osádzať približne vo výške dolnej inštalačnej zóny a možno ich priamo využiť na odbočenie.

Odbočenie priamo v zásuvkách:

Najpoužívanejší a najvhodnejší spôsob, zásuvky sa umiestňujú vo výške dolnej horizontálnej inštalačnej zóny. Zapojenie sa realizuje slučkovaním Najmenšie nároky na dĺžku vedení a na počet spojov.

DOMOVÉ ZÁSUVKY

Prvé konštrukčné riešenia zásuviek a vidlíc navrhol už T.A.Edison. Konštrukcia prešla postupným vývojom, boli zavedené rôzne národné a regionálne systémy, pôvodná myšlienka sa však zachovala dodnes. Vývoj konštrukcie do značnej miery ovplyvnila snaha o zvýšenie bezpečnosti. U nás sa ujal tzv. belgický systém. V Európe je najrozšírenejší belgický a nemecký systém (obr. 6.4.2). Oba tieto systémy sú z hľadiska bezpečnosti rovnocenné.

Obr 6.4.2

Belgický (vľavo) a nemecký (vpravo) systém zásuviek

Nemecký systém sa vyznačuje postrannými ochrannými kontaktmi. Menovité hodnoty pre tento systém sú 10/16 A a 250 V. Často sa pre nemecké zásuvky používa označenie Schuko (Schutzkontakt - ochranný kontakt). U nás nie je použitie tohoto druhu zásuviek dovolené, pretože väčšina používaných vidlíc by nezaručovala spojenie s ochranným kontaktom, čo by ohrozovalo bezpečnosť pripájaných elektrických zariadení.

Pre zjednodušenie trhu s elektrickými spotrebičmi bola v Európe navrhnutá a zavedená združená vidlica, ktorá obsahuje postranné ochranné kontakty aj ochrannú dutinku. Vidlicu možno používať v elektrických inštaláciách vybavených zásuvkami nemeckého aj belgického systému. Ďalším spoločným prístrojom pre oba systémy je vidlica pre spotrebiče triedy II s menovitými hodnotami 2,5 A, 250 V.

Problém s kompatibilitou však zostáva naďalej, a to pri používaní elektrických spotrebičov kúpených v zahraničí, pri medzinárodnom obchode s elektrickými spotrebičmi a pod. Boli vyvinuté adaptéry pre rôzne kombinácie systémov, osvedčujú sa hlavne pre turistov, ktorí chcú krátkodobo používať svoje spotrebiče v krajinách s iným systémom.

Všetky vo svete normalizované prístroje sú konštruované tak, aby pri zasúvaní vidlice do zásuvky sa najprv spojil ochranný kontakt, pri vysúvaní vidlice sa tento kontakt odpojí naposledy. Po spojení ochranného kontaktu sa