dnes je 28.9.2023

Input:

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?

Ing. Ján Vencel; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy určili. K protokolu sa prikladajú prílohy obsahujúce napr. tabuľky vlastností nebezpečných látok, skúšobné protokoly a pod.

Súčasťou protokolu v určitých prípadoch sú aj ďalšie špecifické podklady, napr. pri prostredí s výbušnou plynnou atmosférou podľa STN EN 60079-10 (33 2320) sú prílohou protokolu údajové listy na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, v miestnostiach na lekárske účely podľa STN 33 2140 je prílohou protokolu určenie typu miestnosti na lekárske účely.

Protokol musí byť súčasťou