dnes je 28.5.2023

Input:

BIM projektovanie elektrických inštalácií

24.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:52:06

Kapitoly videa

Problematika BIM sa začína stávať bežnou súčasťou významných projekčných kancelárií. Prednáška vysvetľuje základné termíny a súčasne sa snaží ukazovať aj nové trendy v danej problematike. Na konkrétnych príkladoch inštalácií vysvetľuje princípy vytvárania informačného modelu, problémy a načrtáva ich riešenia. V závere prednášky sú spomenuté aj príklady budúceho využitia programovacích nástrojov, doplnkov pre softvéry BIM a vízie využitia umelej inteligencie.

Lektor

Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. je univerzitný pedagóg na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho činnosť je zameraná na oblasť elektroenergetiky, špeciálne elektrických inštalácií, kvality elektrickej energie a energetickej hospodárnosti. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácií a výsledky jeho práce sú významne citované v zahraničí.

Lektor prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. je zástupca FEI STU v Bratislave a Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SSTS).