dnes je 27.9.2023

Input:

Obsah žiadosti o certifikáciu

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah žiadosti o certifikáciu

Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Certifikačný orgán musí na vyžiadanie poskytnúť podrobný popis certifikačného procesu pre každú certifikačnú schému vrátane cien, dokumentácie obsahujúcej certifikačné požiadavky, práva žiadateľa, povinnosti certifikovanej osoby vrátane aplikovateľných pravidiel správania. Súčasťou dokumentácie má byť aj vzor žiadosti o certifikáciu, ktorá by mala obsahovať nasledovné údaje, ktoré žiadateľ potvrdí na žiadosti svojim podpisom:

  1. oblasť požadovanej certifikácie,
  2. vyhlásenie, že žiadateľ súhlasí s plnením certifikačných požiadaviek a s poskytnutím všetkých informácií potrebných na vyhodnotenie,
  3. detaily príslušnej kvalifikácie žiadateľa, potvrdené a podložené dokladmi,
  4. všeobecnú informáciu o žiadateľovi, ako meno, adresu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby.

Certifikačný orgán musí žiadosť