dnes je 23.2.2020
Input:

Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1

Ing. Tamara Paceková

Odbory vzdelania, ktoré sa môžu považovať za elektrotechnické odbory podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. boli uvedené vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Podľa tejto klasifikácie, uvedenej v prílohe sa za elektrotechnické odbory považujú všetky nižšie uvedené odbory vzdelania začínajúce kódom 26.

Od 01.01.2016 vyhláška č. 243/2012 Z. z. bola zrušená vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.

V prílohe k zrušenej vyhláške č. 243/2012 Z. z. boli uvedené nasledovné odbory vzdelávania:

Kód   Názov Stupeň vzdelania
(národná
klasifikácia)
 
Stupeň vzdelania
(medzinárodná
klasifikácia)
 
  26 Elektrotechnika    
2602  x  00  teoretická elektrotechnika  V  864  
2613  x  00  elektronika  R,T,V  665,767,864  
2621  x  00  automatizácia  R,T,V  665,767,864  
2627  x  00  telekomunikácie  R,T,V  665,767,864  
2632  x  00  silnoprúdová elektrotechnika  R,T,V  665,767,864  
2634  x  00  elektroenergetika  R,T,V  665,767,864  
2635  x  00  elektrotechnológie a materiály  V  864  
2645  x  00  priemyselné inžinierstvo  R,T,V  665,767,864  
2647  x  00  kybernetika  R,T,V  665,767,864  
2664  x  00  biomedicínske inžinierstvo  R,T,V  665,767,864  
2665  x  00  manažment a podnikanie v elektrotechnike  7,Q  554  
2670  x  00  mechanik silnoprúdových zariadení  4,K  354  
2672  x  00  mechanik elektronik  4,K  354  
2672  x  01  mechanik elektronik – automatizačná technika  4,K  354  
2672  x  02  mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika  4,K  354  
2672  x  03  mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  4,K  354  
2672  x  04  mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia  4,K  354  
2672  x  05  mechanik elektronik – prenosové zariadenia  4,K  354  
2672  x  06  mechanik elektronik – vysielače a technika VKV  4,K  354  
2672  x  07  mechanik elektronik – spotrebná elektronika  4,K  354  
2672  x  08  mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika  4,K  354  
2672  x  09  mechanik elektronik – časomerné zariadenia  4,K  354  
2672  x  10  mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika  4,K  354  
2672  x  11  mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia  4,K  354  
2672  x  12  mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika  4,K  354  
2672  x  13  mechanik elektronik – autoelektronika  4,K  354  
2672  x  15  mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave  4,K  354  
2675  x  01  elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje  6,M  354  
2675  x  01  elektrotechnika – energetika  4,L  454  
2675  x  02  elektrotechnika – elektroenergetika  6,L  454  
2675  x  02  elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení  4,L  454  
2675  x  03  elektrotechnika – elektronické zariadenia  1,4,F,L  253,454  
2675  x  03  elektrotechnika – elektronické zariadenia  4,L  454  
2675  x  03  elektrotechnika – výkonová elektronika  6,M  354  
2675  x  04  elektrotechnika – elektrické zariadenia  6,M  354  
2675  x  04  elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení  1,F  253  
2675  x  05  elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika  1,F  253  
2675  x  06  elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie  7,Q  554  
2675  x  11  elektrotechnika – oznamovacia technika  6,M  354  
2675  x  12  elektrotechnika – elektronické počítačové systémy  6,M  354  
2675  x  13  elektrotechnika – automatizačná technika  6,M  354  
2675  x  13  elektrotechnika – automatizačná technika  7,Q  554  
2675  x  14  elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia  6,M  354  
2675  x  15  elektrotechnika – obrazová a zvuková technika  6,M  354  
2675  x  16  elektrotechnika – technológia mikroelektroniky  6,M  354  
2675  x  17  elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy  6,M  354  
2675  x  18  elektrotechnika – televízna a komunikačná technika  6,M  354  
2675  x  00  elektrotechnika  1,4,6,7,F,L,M,N,Q,R,T  253,454,354,554,665,767  
2676  x  00  zariadenia oznamovacej techniky  4,L  454  
2677  x  00  elektronik  2,H  353  
2677  x  01  elektronik – automatizačná technika  2,H  353  
2677  x  03  elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  2,H  353  
2677  x  07  elektronik – spotrebná elektronika  2,H  353  
2677  x  08  elektronik – číslicová a riadiaca technika  2,H  353  
2679  x  00  mechanik – mechatronik  4,K  354  
2680  x  00  mechanik  2,H  353  
2680  x  01  mechanik – vážiace zariadenia  2,H  353  
2680  x  02  mechanik – zdvíhacie zariadenia  2,H  353  
2680  x  03  mechanik – chladiace zariadenia  2,H  353  
2680  x  04  mechanik – stroje a zariadenia  2,H  353  
2680  x  05  mechanik – elektrotechnika  2,H  353  
2680  x  06  mechanik – meracie prístroje a zariadenia  2,H  353  
2680  x  07  mechanik – administratívna technika  2,H  353  
2680  x  08  mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia  2,H  353  
2682  x  00  mechanik počítačových sietí  4,K,N  354,454  
2683  x  00  elektromechanik  2,H  353  
2683  x  01  elektromechanik – banské stroje a zariadenia  2,H  353  
2683  x  02  elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia  2,H  353  
2683  x  03  elektromechanik – rozvodné zariadenia  2,H  353  
2683  x  04  elektromechanik – stroje a zariadenia  2,H  353  
2683  x  11  elektromechanik – silnoprúdová technika  2,H  353  
2683  x  12  elektromechanik – automatizačná technika  2,H  353  
2683  x  13  elektromechanik – telekomunikačná technika  2,H  353  
2683  x  14  elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  2,H  353  
2683  x  15  elektromechanik – úžitková technika  2,H  353  
2683  x  17  elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné èerpadlá  2,H  353  
2684  x  00  bezpečnostné systémy v doprave a priemysle  4,K  354  
2686  x  00  mechanik elektronických zariadení  2,H  353  
2689  x  00  spojový mechanik  2,H  353  
2689  x  01  spojový mechanik – oznamovacie siete  2,H  353  
2689  x  02  spojový mechanik – spojové zariadenia  2,H  353  
2691  x  00  elektrotechnická výroba  2,G  352  
2691  x  01  elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení  2,G  352  
2691  x  02  elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž  2,G  352  
2694  x  00  informačné a sieťové technológie  6,M  354  
2695  x  00  počítačové systémy  7,Q  554  
2697  x  00  mechanik elektrotechnik  4,K  354  
2698  x  00  mechanik v elektrotechnike  2,H  353  
2698  x  00  mechanik v elektrotechnike  4,K  354  
2698  x  01  mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika  4,K  354  
2698  x  02  mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika  4,K  354  
2698  x  03  mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika  4,K  354  
2698  x  07  mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika  4,K  354  
2698  x  08  mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika  4,K  354  
2698  x  10  mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia  4,K  354  
2698  x  14  mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení  2,H  353  
2698  x  15  mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení  2,H  353  
2699  x  00  technik v elektrotechnike  6,M  354  
2699  x  11  technik v elektrotechnike – oznamovacia technika  6,M  354  
2699  x  12  technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy  6,M  354  
2699  x  13  technik v elektrotechnike – automatizačná technika  6,M  354  
2699  x  14  technik v elektrotechnike – informačné technológie  6,M  354  

Vysvetlivky:

1. Znak „x” uvedený v kóde študijného a učebného odboru na piatej pozícii označuje dosiahnutý stupeň vzdelania a môže nadobúdať hodnotu uvedenú v stĺpci Stupeň vzdelania (národná klasifikácia); popis k jednotlivým hodnotám je uvedený ďalej:

Označenie kódu stupňa vzdelania v regionálnom školstve pre všetky aktuálne študijné odbory, učebné odbory a ich odborné zamerania, v ktorých sa výchova a vzdelávanie začali pred školským rokom 2012/2013, je nasledujúce:

0 – Nižšie stredné odborné vzdelanie na školách so zvlášť upravenými učebnými plánmi a na praktických školách
(zaškolenie, zaučenie)
1 – Nižšie stredné odborné vzdelanie v experimentálnych odboroch
2 – Stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a stredných odborných školách (vyučenie)
3 – Stredné odborné vzdelanie (štúdium bez maturity; záverečné vysvedčenie)
4 – Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé stredné
odborné učilištia)
5 – Úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
6 – Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)
7 – Vyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom)

Označenie kódu stupňa vzdelania pre všetky študijné odbory, učebné odbory a ich odborné zamerania, v ktorých sa výchova a vzdelávanie začali školským, resp. akademickým rokom 2012/2013, je nasledujúce:

5. pozícia Dosiahnuté vzdelanie Stupeň vzdelania
(medzinárodná klasifikácia)
 
A predprimárne vzdelanie 020  
bez vzdelania, materská škola, špeciálna materská škola, prípravný ročník na základnej škole a špeciálnej základnej škole , 0-tý ročník na základnej škole; nedokončený 1. stupeň základnej školy  020  
B primárne vzdelanie 100  
vzdelanie na 1. stupni základnej školy  
D nižšie sekundárne vzdelanie 244  
nižšie stredné vzdelanie, vzdelanie na 2. stupni základnej školy;
1. - 4. ročník 8-ročných stredných škôl  
E nižšie sekundárne vzdelanie 252  
absolventi praktických škôl, žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím zaškolení alebo zaučení  
F nižšie sekundárne vzdelanie 253  
odborné vzdelanie 
nižšie stredné odborné vzdelanie (vzdelávacie programy stredných odborných škôl; bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi, zaškolení, zaučení)  
G vyššie sekundárne vzdelanie 352  
odborné vzdelanie s výučným listom 
žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím, ktorí získali odborné vzdelanie s výučným listom  
H vyššie sekundárne vzdelanie
stredné odborné vzdelanie s výučným listom  
353  
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list  
I vyššie sekundárne vzdelanie
stredné odborné vzdelanie bez maturity a výučného listu
 
353  
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov neposkytujúcich výučný list  
J vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
 
344  
úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách  
K vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom
 
354  
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou, pri ktorých žiaci získajú aj výučný list  
L vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
 
454  
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou pre absolventov učebných odborov  
M vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (bez výučného listu)
 
354  
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K  
N postsekundárne vzdelanie 454  
pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium  
Q terciárne vzdelanie
vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom)
 
554