dnes je 27.9.2023

Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z., vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Názov prevádzkovateľa:

Adresa:

IČO: 00000000

Prevádzka/ stredisko/Kotolňa

Meno a priezvisko revízneho technika

Číslo osvedčenia revízneho technika: 000/0/2007 PZ A Ad,f,g1,g2,h.Bd,f,g1,g2g3,h1,h2

Názov oprávnenej firmy:

Adresa:

Číslo oprávnenia: 000/0/2007 PZ-S Ad,f.g1,g2,h.Bd,f,g1,g2,g3h1,h2.

IČO:

Druh skúšky: Prevádzková revízia

Označenie zariadenia: Odberné plynové zariadenie s napojením na NTL a cez nový

Regulátor tlaku plynu s prevádzkovým tlakom 5 kPa a vykurovanie sociálnych miestnosti.

Druh zariadenia: Bg,h

Vykonaná dňa: 2022

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil:

Celkové hodnotenie zariadenia:

Zariadenie je zrealizované podľa PD a na základe odbornej prehliadky je