dnes je 28.9.2023

Input:

STN 07 0703 - Plynové kotolne

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0703 - Plynové kotolne

Ing.Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Nedostatky TZ

      
Popis zisteného nedostatku    Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená    
Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu    čl. 29 STN 07 0703    
V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne    čl. 29 STN 07 0703    
Plynová kotolňa nie je opatrená dverami so zatváračom    čl. 29 STN 07 0703    
Kotolňa I. (resp. II.) kategórie bez výfukových plôch nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu    čl. 29 STN 07 0703    
Kotolňa I. (resp. II.) kategórie nemá havarijné vetranie    čl. 29 STN 07 0703    
Kotolňa, v ktorej je umiestnené regulačné a odberné meracie zariadenie, nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu    čl. 29 STN 07 0703