dnes je 23.3.2023

Input:

STN 07 0703 - Plynové kotolne

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0703 - Plynové kotolne

Ing.Tibor Dobšony


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Plynová kotolňa nie je opatrená dverami so zatváračom

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Kotolňa I. (resp. II.) kategórie bez výfukových plôch nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Kotolňa I. (resp. II.) kategórie nemá havarijné vetranie

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Kotolňa, v ktorej je umiestnené regulačné a odberné meracie zariadenie, nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Neuzatvárateľné vetracie otvory kotolne typovej regulačnej stanice nemá otvory s predpísanou veľkosťou

 

 

čl. 29 STN 07 0703