dnes je 26.7.2021

Input:

STN 07 0703 - Plynové kotolne

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0703 - Plynové kotolne

Ing.Tibor Dobšony


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Plynová kotolňa nie je opatrená dverami so zatváračom

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Kotolňa I. (resp. II.) kategórie bez výfukových plôch nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Kotolňa I. (resp. II.) kategórie nemá havarijné vetranie

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Kotolňa, v ktorej je umiestnené regulačné a odberné meracie zariadenie, nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

Neuzatvárateľné vetracie otvory kotolne typovej regulačnej stanice nemá otvory s predpísanou veľkosťou

 

 

čl. 29 STN 07 0703

 

 

V kotolni I. (a II.) kategórie umiestnenej pod zhromažďovacím priestorom nie sú inštalované indikátory úniku plynu

 

 

čl. 31 STN 07 0703

 

 

V kotolni I. (a II.) kategórie bez výfukových plôch nie sú inštalované indikátory úniku plynu

 

 

čl. 34 STN 07 0703

 

 

Elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne nie je opatrená bezpečnostným vypínaním

 

 

čl. 38 STN 07 0703

 

 

Bezpečnostné vypínanie elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne je umiestnená na nevhodnom mieste

 

 

čl. 38 STN 07 0703

 

 

Plynové potrubia a armatúry v kotolni nie sú uzemnené

 

 

čl. 39 STN 07 0703

 

 

Pripojenie ďalšieho odberného zariadenia prevádzkovateľa kotolne je napojené za hlavným uzáverom plynu kotolne

 

 

čl. 51 STN 07 0703

 

 

Plynovod v inštalačnej šachte má rozoberateľné spoje

 

 

čl. 60 STN 07 0703

 

 

Plynovod nie je v plnom rozsahu prístupný ku kontrole

 

 

čl. 60 STN 07 0703

 

 

Priestor, ktorým je plynovod vedený nie je vetrateľný

 

 

čl. 60 STN 07 0703

 

 

Plynovod je vedený po obvodovom plášti budovy v nedostatočnej vzdialenosti od otvorov v stene

 

 

čl. 61 STN 07 0703

 

 

Plynovod vedený po obvodovom plášti budovy má rozoberateľné spoje

 

 

čl. 61 STN 07 0703

 

 

Plynovod vedený po obvodovom plášti budovy nie je uzemnený

 

 

čl. 61 STN 07 0703

 

 

Pred hadicou na prívode plynu pre kotolňu na plávajúcom zariadení nie je inštalovaný mechanický ručný uzáver a bezpečnostný rýchlouzáver

 

 

čl. 62 STN 07 0703

 

 

Nízkotlakový plynovod vedený v chránenej únikovej ceste má rozoberateľné spoje

 

 

čl. 65 STN 07 0703

 

 

Hlavný uzáver kotolne nie je umiestnený mimo kotolne na ľahko prístupnom mieste

 

 

čl. 67 STN 07 0703

 

 

Prístupová cesta k hlavnému uzáveru kotolne nie je vyznačená

 

 

čl. 67 STN 07 0703

 

 

V kotolni s prevádzkovým tlakom na prívode plynu nad 0,1 MPa nie je hlavný uzáver kotolne opatrený diaľkovým ovládaním z miesta obsluhy

 

 

čl. 69 STN 07 0703

 

 

V kotolni s prevádzkovým tlakom na prívode plynu nad 0,1 MPa nie sú inštalované indikátory prítomnosti plynu v ovzduší

 

 

čl. 70 STN 07 0703

 

 

V kotolni I. kategórie bez výfukových plôch nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka

 

 

čl. 71 STN 07 0703

 

 

V kotolni I. kategórie pod zhromažďovacím priestorom nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka

 

 

čl. 71 STN 07 0703

 

 

V kotolni II. kategórie bez výfukových plôch nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka

 

 

čl. 71 STN 07 0703

 

 

V kotolni II. kategórie pod zhromažďovacím priestorom nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka

 

 

čl. 71 STN 07 0703

 

 

Na konci prívodu plynu pred hlavným uzáverom kotla nie je inštalované odvzdušňovacie zariadenie s výfukovým potrubím

 

 

čl. 72 STN 07 0703

 

 

Na regulačné odberné meracie zariadenie kotolne sú pripojené aj iné spotrebiče, než na ktoré je určené

 

 

čl. 85 STN 07 0703

 

 

Dvere na miestnosti regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne sa neotvárajú smerom von do vetrateľného priestoru

 

 

čl. 86 bod b) STN 07 0703

 

 

Miestnosť regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne nemá vetranie podľa STN 38 6417

 

 

čl. 86 bod c) STN 07 0703

 

 

Elektrické zariadenia miestnosti regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne nie sú prevedené do Zóny 2

 

 

čl. 86 bod d) STN 07 0703

 

 

Prestupy plynového potrubia cez stenu miestnosti regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne nie sú utesnené

 

 

čl. 86 bod g) STN 07 0703

 

 

Voľný priestor okolo regulačného a odberného meracieho zariadenia umiestneného priamo v kotolni nie je dostatočne veľký pre bezpečnú údržbu a výmenu armatúr

 

 

čl. 91 STN 07 0703

 

 

Armatúry regulačného a odberného meracieho zariadenia umiestneného priamo v kotolni nie sú prístupné z podlahy kotolne a nie je k dispozícii pevná pracovná plošina

 

 

čl. 91 STN 07 0703