dnes je 23.3.2023

Input:

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy

Ing. Jaroslav Niskáč


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:

- organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných zdvíhacích zariadení,

- určiť požiadavky na ich kvalifikáciu, zodpovednosť a povinnosť, pokiaľ ich činnosť nie je určená organizačným poriadkom či inými predpismi.

 

 

čl. 20 písm.a STN 27 0143

 

 

K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:

- zaistiť odbornú montáž, opravy a údržbu zdvíhacích zariadení.

 

 

čl. 20 písm.b STN 27 0143