dnes je 27.9.2023

Input:

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy

Ing. Jaroslav Niskáč; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Nedostatky TZ

      
Popis zisteného nedostatku    Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená    
K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:- organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných zdvíhacích zariadení,- určiť požiadavky na ich kvalifikáciu, zodpovednosť a povinnosť, pokiaľ ich činnosť nie je určená organizačným poriadkom či inými predpismi.    čl. 20 písm.a STN 27 0143    
K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:- zaistiť odbornú montáž, opravy a údržbu zdvíhacích zariadení.    čl. 20 písm.b STN 27 0143