dnes je 27.9.2023

Input:

Technické zariadenia - právna úprava

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia - právna úprava

Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Vyhláška č. 435/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 435/2012 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,