dnes je 23.3.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

ÚRSO informuje o cenových konaniach a cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2023

25.1.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Priemerný dopad zmeny cien vodného a stočného v roku 2023 na náklady bežnej domácnosti pripojenej na siete v správe veľkých vodárenských spoločností je vo výške necelých + 2,50 eur za mesiac oproti roku 2022.

Na území SR pôsobí 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Retel profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie: