dnes je 18.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Usmernenie ÚRSO - ako zasielať údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu v súlade s novými pravidlami trhu

30.6.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad na svojom webovom sídle uverejňuje štruktúru tabuliek vo formáte XLS, prostredníctvom ktorých dodávatelia zasielajú úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu.

Dňa 01.07.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 207/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Retel profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.