dnes je 28.5.2023

Input:

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakové

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.16 Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakové

Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

STN 13 0108

Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy (15. 5. 1974)

STN 07 0620

Konštrukcia a výstroj parných a horúco-vodných kotlov (1. 3. 1977, zmena od 01. 01. 2000)

STN 07 0000

Názvoslovie parných a teplovodných kotlov (17. 10. 1980)

STN 07 0000/a (07 0000) 
Názvoslovie parných a teplovodných kotlov (01. 02. 1984)

STN 06 0830

Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody (17. 5. 1988)

STN 07 0624

Montáž kotlov a kotlových zariadení (10. 9. 1979 zmena od 1. 6. 1988)

STN 06 0830/a

Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody (1. 6. 1991)

STN 07 7401

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším (1. 11.