dnes je 23.3.2023

Input:

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynové

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynové

Ing. Tibor Dobšony

Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby stabilné, ktoré môžu byť vydané aj ako všeobecné predpisy pre všetky tlakové nádoby v organizácii):


Príklad miestneho prevádzkového poriadku
plynovej teplovodnej kotolne

Organizácia:

MIESTNY PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zariadenie:

Palivo:

Umiestnenie:

Prevádzkovateľ zariadenia:

Prevádzkový poriadok vypracoval:

Prevádzkový poriadok schválil:

...................................

štatutárny zástupca organizácie

Dátum: .......................................

Platnosť od: ..................................

OBSAH

Obsah:

I. Dôležité adresy a telefónne čísla

II.