dnes je 3.7.2022

Najnovšie

SIEA podporí inovácie v energetike a potravinárstve. Pre podnikateľov otvára výzvu Slovensko 2.0Garancia

1.7.2022, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

... Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0. Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov ...

ÚRSO novelizoval vyhlášku, vytvoril priestor pre zmluvné strany memoranda so SEGarancia

1.7.2022, Zdroj: SITA

... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vytvoril časový priestor pre ministerstvo hospodárstva a Slovenské elektrárne (SE) na uzavretie zmluvy o dodávke zastropovanej ceny elektriny pre domácnosti. Regulátorovi to umožňuje novela vyhlášky o spôsobe regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných ...

4. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energiíGarancia

29.6.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Európsky nástroj pre mestá poskytuje granty pre samosprávu na podporu udržateľnej energie, napríklad vypracúvanie investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti. Európsky nástroj pre mestá poskytuje granty pre samosprávu na podporu udržateľnej energie, napríklad vypracúvanie investičných ...

Podpora zo Zelenej domácnostiam je stále k dispozícii a projekt má dostatok prostriedkovGarancia

29.6.2022, Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

... V Zelenej domácnostiam je od reštartu zaevidovaných viac ako 12 300 nových žiadostí. Z nich je zatiaľ aktivovaných približne 4 000 s požadovanou sumou 7,1 milióna €. Registrácia žiadostí o poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie zostáva naďalej otvorená. ...

Ceny elektriny aj plynu na trhoch rástliGarancia

29.6.2022, Zdroj: SITA

... Ceny elektriny na trhoch rastú. Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za necelých 259 eur za megawatthodinu. Minulý pondelok sa cena elektriny vyšplhala na 235 eur za megawatthodinu. Vo štvrtok bola pritom cena elektriny ...

Rekordné ceny elektriny naštartovali boom investícií do energetických riešeníGarancia

24.6.2022, Zdroj: SITA

... Aktuálne geopolitické udalosti, ale aj ambiciózne environmentálne ciele EÚ spôsobujú prudký nárast cien energií. Cenová volatilita vyvoláva vo firmách investície do nových úsporných riešení, ktorých návratnosť sa pre vysoké ceny energií výrazne skrátila. Energetickí giganti na situáciu odpovedali kooperáciou ...

Veľká novela zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach schválenáGarancia

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Parlament schválil návrh zákona o energetike, ktorým sa transponuje európska legislatíva v oblasti vnútorného trhu s elektrinou. Prijatie energetickej legislatívy znamená nový dizajn trhu s elektrinou a je jedným z dôležitých  míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nová legislatíva tak umožňuje čerpanie ...

Protipožiarna asistenčná hliadka v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty ...

Hasiace prístroje - rozdelenie, druhy, triedy požiarov v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Hasiaci prístroj je technický prístroj (tlaková nádoba obsahujúca hasivo) slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru. Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov ustanovuje ...

Riadenie a hodnotenie psychosociálnych rizík na pracoviskuGarancia

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Psychická pracovná záťaž ako faktor pracovného prostredia môže vyvolávať stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia psychofyziologických funkcií. Znižovanie týchto záťaží sa považuje za oveľa ťažšie ako znižovanie rizík chemického, fyzikálneho, biologického charakteru ...

viac článkov
Najčítanejšie

Bezpečnostné požiadavky a pokyny pre manipuláciu s fľašami na plyny - 2.časť

24.3.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti seriálu charakterizujeme všeobecné povinnosti zamestnancov pri umiestnení, doprave a používaní fliaš. V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti ...

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

2.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Viete, ako má vyzerať správne evidenčná karta osobných ochranných pracovných pomôcok? Pripravili sme pre vás jej vzor pre rok 2018. Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok Pridelené OOPP, v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ...

Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách

11.12.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Medveď PhD. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále aktuálna téma, nakoľko dochádza k vysokému nárastu elektrických záťaží/spotrebičov, ako aj rozptýlených zdrojov energie. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále ...

Osobné ochranné pracovné pomôcky v elektrotechnike

18.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marián Schlarmann Pri činnostiach vykonávaných na technických zariadeniach elektrických je v prevažnej väčšine prípadov nutné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Všeobecné zásady ich použitia a vhodnosti na konkrétne druhy činností upravujú viaceré všeobecne záväzné právne predpisy ...

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Táto časť vzorov je zameraná na revízie skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. Ide o elektrické, plynové tlakové a zdvíhacie zariadenia. Elektrické zariadenia - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Odborná príprava protipožiarnej hliadky

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 4.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Horľavé kvapaliny

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 18.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA