Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

ÚvodGarancia

20.11.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, novembrové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. V NR SR bola schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ČlánkyGarancia

20.11.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nárok na dovolenku zamestnancov od 1. januára 2020Garancia

20.11.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na päť týždňov dovolenky budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v októbri schválila Národná rada SR. Táto zmena by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie stravných lístkov v roku 2019Garancia

20.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, čo vyplýva z ustanovenia  § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona o účtovníctve od 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020Garancia

20.11.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. októbra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020. Najdôležitejšou zmenou je  zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práceGarancia

20.11.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1. 1. 2020 a jeho nového ustanovenia  § 152b  je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Metódy výpočtu zisku firmyGarancia

20.11.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firmy pri riadení finančných tokov a hodnotení rentability prevádzkového cyklu uplatňujú rôzne metódy výpočtu hospodárskeho výsledku. Tieto metódy sú v rozhodujúcej miere zamerané na vývoj prevádzkového zisku. Význam uplatňovania týchto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Rozšírenie oslobodenia od dane zo závislej činnosti pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov od 1. 1. 2022Garancia

20.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Významnou zmenou, ktorou predkladateľ návrhu zákona reaguje na požiadavky podnikateľskej verejnosti, je  rozšírenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov od 1. 1. 2020Garancia

20.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ďalšou zo zmien, ktorá by mohla byť pozitívne vnímaná zamestnancami aj zamestnávateľmi, je  zjednodušenie posudzovania výdavkov zamestnávateľa na vzdelávanie zamestnancov. Spresňujú a rozširujú sa oslobodenia „benefitov“ poskytnutých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1. 1. 2020Garancia

20.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ďalšími z radu zmien, ktoré reagujú na praktické skúsenosti, sú  zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi. Pri právnických osobách sa za  oslobodený príjem  bude považovať aj príjem z predaja akcií ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Dimenzovanie ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 332/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 193/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 333/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 149/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 335/2019 Z.z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 362/2019 Z.z. novela zák. č. 609/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
  • 367/2019 Z.z. ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (vyšlo dňa: 15.11.2019 v čiastke č. 126)
  • 374/2019 Z.z. novela zák. č. 112/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 375/2019 Z.z. novela zák. č. 663/2007 Z. z. a č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 376/2019 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. a č. 190/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 378/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 380/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
5.12.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
9.12.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: