Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

ÚvodGarancia

3.12.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, decembrové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. Máme tu posledný mesiac v roku a my by sme Vám radi v mene celej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ČlánkyGarancia

3.12.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019Garancia

3.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č.  580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.  116/2014 Z. z.  o podrobnostiach ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa  1. januára 2020  vstúpi do účinnosti zákon NR SR č.  320/2019 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č.  324/2019 Z. z.  ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: - 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výpočet zisku pre spracovanie rozpočtu firmyGarancia

3.12.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri hodnotení efektívnosti prevádzkového cyklu firmy sa všeobecne analyzuje úroveň a vývoj základných parametrov rentability ( ROA - rentabilita aktív, ROS - rentabilita tržieb a ROE - rentabilita vlastného kapitálu ). V čitateli týchto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov v praxiGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecne k výkonu daňovej exekúcie vykonávanej správcom dane Daňová exekúcia -  je nútený výkon, ktorým správca dane vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového nedoplatku, zaplatenie iných peňažných plnení uložených ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nazeranie do spisov daňového subjektu u správcu daneGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
ÚVOD do problematiky nazerania do spisov Problematika týkajúca sa spôsobu a postupu nazerania do spisu daňového subjektu je upravená v prvej časti - Základné a všeobecné ustanovenia a v  tretej hlave - Úkony zabezpečujúce priebeh a účely ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ÚvodníkGarancia

29.11.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, viete, na aké riziká si treba dať pozor pri tvorbe vhodného pracovného prostredia? V pracovnom prostredí (resp. v pracovnom procese) na pracovníka pôsobia rôzne faktory, napr. fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Dimenzovanie ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 335/2019 Z.z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 362/2019 Z.z. novela zák. č. 609/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
  • 367/2019 Z.z. ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (vyšlo dňa: 15.11.2019 v čiastke č. 126)
  • 374/2019 Z.z. novela zák. č. 112/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 375/2019 Z.z. novela zák. č. 663/2007 Z. z. a č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 376/2019 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. a č. 190/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 378/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2019 v čiastke č. 127)
  • 380/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 409/2019 Z.z. novela vyhl. č. 350/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
  • 410/2019 Z.z. novela vyhl. č. 52/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2019 v čiastke č. 133)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.1.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
28.1.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: