Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vláda schválila príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energieGarancia

10.1.2019, SITA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8 000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer ...
viac

SPP už druhý rok za sebou zvýšil svoj podiel na trhu s plynomGarancia

10.1.2019, SITA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Štátnemu Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) sa po zhruba desiatich rokoch od liberalizácie trhu s plynom podarilo vlani znova zvýšiť svoj trhový podiel. Podľa dostupných informácií mal SPP v roku 2016 celkový trhový podiel na úrovni 56 %, o rok ...
viac

Predmet dane a oslobodenie od dane pri spotrebnej dani z elektrinyGarancia

9.1.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Druhá časť zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu je venovaná dani z elektriny, pričom predmetom dane je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716 podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/ ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

9.1.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*) STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.* ...
viac

Daňovo uznateľné náklady pri vypomáhaní manželky manželovi ako SZČO v roku 2019Garancia

4.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO, platca DPH účtuje v jednoduchom účtovníctve. Prosím Vás, môže manželka vypomáhať SZČO, ktorá pracuje ako zamestnanec u inej firmy? A dajú sa na ňu uplatniť nejaké náklady? Napr., že bude používať auto, ktoré je vložené do firmy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyniGarancia

3.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi (pozri § 39 Zákonník práce) ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Daňovo uznateľné výdavky pri príležitostnom prenájme automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

2.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO-SZČO, neplatca DPH, rok 2017(celý ), ktorá prerušila živnosť za rok 2017, podala riadne daňové priznanie DPFO. V uvedenom DP bol v § 8 uvedený prijem(príležitostný prenájom - auto), kde boli uplatnené reálne výdavky. Môže si pri tomto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Požiadavky na ubytovacie zariadeniaGarancia

28.12.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiadavky na ubytovacie zariadenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018Garancia

28.12.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO-SZČO neplatca DPH, rok 2017(celý ), prerušil živnosť za rok 2017 a podal riadne daňové priznanie DPFO. V uvedenom DP bol v § 8 uvedený príjem(príležitostný prenájom - auto), kde bolo uplatnene 25% výdavky, alikvotne k príjmom. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie u postupníka pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

20.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postupy účtovania upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupníka v zmysle ustanovenia § 14 ods.11. Podľa uvedeného ustanovenia sa v účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaruGarancia

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru Nový zákon s účinnosťou od 01. 04. 2018 Cieľom zákona je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
  25.2.2019, Bratislava
  Lektor: Ing. Peter Gallovič
  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
  12.3.2019, Žilina
  Lektor: Ľubica Kuševová
  Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: